Välkommen till
Advokatfirman Katarina Lindqvist AB.

Advokatfirman Katarina Lindqvist är en personlig humanjuridisk advokatbyrå med särskild inriktning på familjerätt, brottmål, avtalsrätt, skadeståndsrätt och arbetsrätt.


Utmärkande för advokatfirman är stort engagemang, ansvarstagande, noggrannhet och genuint intresse för privatpersoners rätt.

Verksamthet & Tjänster

Tjänster

 • Familjerätt

  Familjerätten innefattar en rad komplicerade frågeställningar som kräver stort engagemang från det juridiska ombudet. Det kan vara avgörande att få professionell rådgivning så att bäst åtgärd kan vidtas i den uppkomna situationen.

 • Vårdnad & Umgänge & Underhållsbidrag

  Separationer kan innefatta en rad frågeställningar kring barnen, var de ska bo och vem som skall ha vårdnaden samt underhållsbidrag för barn. Om du har frågor om barns boende, vårdnad och underhållsbidrag kan du boka in ett personligt möte för rådgivning i dina aktuella frågeställningar.

 • Brottmål

  Om du är misstänkt för brott har du under vissa förutsättningar rätt till en offentlig försvarare. Det är tingsrätten som på begäran av åklagaren förordnar offentlig försvare. Du kan begära att få advokat Katarina Lindqvist som din offentliga försvarare.

 • Målsägandebiträde

  Om du har blivit utsatt för brott och en förundersökning pågår har du i vissa fall rätt att få ett målsägandebiträde som biträder dig och tillvaratar dina intressen, såsom att begära skadestånd på grund av brott. När Katarina Lindqvist är målsägandebiträde tillvaratar hon dina intressen i målet och ger hjälp och driver ersättningsanspråk.

Advokat Katarina Lindqvist ger rådgivning och biträder klienter inom en rad olika humanjuridiska områden angående bl.a.:

 • adoption
 • arbetsrätt, uppsägning och avskedande
 • arvsrätt
 • avtalsskrivning
 • boende för barn
 • brottmål
 • bodelning vid äktenskapsskillnad
 • boutredning
 • likvidationer, avveckling av bolag
 • samboförhållanden, samboavtal och upplösning av samboförhållanden
 • skadeståndsrätt
 • umgänge med barn
 • underhållsbidrag för barn
 • underhållsbidrag för maka eller make
 • upprättande av testamente, äktenskapsförord och gåvohandling
 • vårdnadstvister

Rättshjälp

Om byrån

Advokat Katarina Lindqvist är engagerad när hon biträder sina klienter och har ett genuint intresse för privatpersoners rätt och rättigheter i alla möjliga typer av tvister. Advokat Katarina Lindqvist har en specialinriktning inom en rad humanjuridiska områden efter lång erfarenhet och stor processvan.


Familjerätten har en avgörande betydelse för klientens situation och där har ombudets åtgärder en avgörande betydelse för utfallet i olika frågeställningar.


Kontakta därför Katarina Lindqvist om du vill ha hjälp i ditt ärende och få svar på vilka åtgärder som bör vidtas just i ditt speciella ärende.

Historik

Katarina Lindqvist tog sin juristexamen vid Stockholms Universitet år 1984 och blev advokat 1993. Hon är tingsmeriterad och har varit anställd vid Heijnes Advokatbyrå 1987-1988, Konsumentverket 1989-1991, Södra allmänna Advokatbyrån 1991-1998 och vid Öberg & Heijne Advokatbyrå 1999-2002 och har sedan dess arbetat på sin advokatfirma.

Kontakta mig, Katarina

Kontakta advokatfirman om du vill ha hjälp i ditt ärende och få svar på vilka åtgärder som bör vidtas just i ditt speciella ärende.

Du når mig enkelt på:

 • info@katarinalindqvist.se
  Växel: 08-716 50 06
  Mobil: 070-872 49 58
  Fax: 08-611 85 30

  Engelbrektsgatan 13,
  114 32 Stockholm

 • Filial sommartid
  Agardhsgatan 17
  269 33 Båstad